Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường

Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN) tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt chào xuân 2024
Chiều ngày 15/1/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam cùng với Công ty CP Halcom Việt Nam tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt đầu xuân năm mới.