vắc xin AstraZeneca

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vắc xin Covid-19 liều nhắc lại
Moitruong.net.vn – Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin Pfizer hoặc Moderna có thể tiêm liều nhắc lại bằng vắc xin AstraZeneca, thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản.