vận chuyển rác

Hà Nội ra Công điện tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng thành phố xanh sạch đẹp
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thủ đô.