văn hoá

Cách làm văn hóa doanh nghiệp sáng tạo của ROX Group
Năm nay, ROX Group đổi mới cách tổ chức Ngày hội Truyền thống, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người lao động.