vật tư y tế

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, phải quyết tâm làm bằng được
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Phải khắc phục khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục trong thời gian ngắn nhất, rút ra bài học kinh nghiệm và quyết tâm làm bằng được.