Việt Nam xuất khẩu gần 113 triệu khẩu trang y tế trong 2 tháng đầu năm

Moitruong.net.vn

– Trong tháng 2/2021, cả nước có 31 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 48,08 triệu chiếc…

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 02 năm 2021, cả nước có 31 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 48,08 triệu chiếc, giảm mạnh 25,7% so với số lượng xuất khẩu trong tháng 01/2021.

Ảnh minh họa

Như vậy, tính chung trong 2 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu gần 113 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Trước đó, Tổng cục Hải quan ghi nhận, cả năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ chiếc khẩu trang y tế các loại; trong đó, từ tháng 1 đến tháng 5, cả nước xuất khẩu 320,74 triệu chiếc khẩu trang…

Hoàng An