Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Diễn biến mực nước dưới đất có xu hướng hạ

Thiên Bình|29/03/2018 23:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 có xu thế dâng so với năm trước

(Moitruong.net.vn) – Theo kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tháng 1 năm 2018, diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 năm 2018 so với tháng 12 năm 2017 có xu hướng hạ.

>>>Công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 tầng chứa nước Holocene (qh)

Cụ thể, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2018.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 năm 2018 so với tháng 12 năm 2017 có xu thế hạ với 20/22 công trình có mực nước hạ và có 2/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,92m tại xã Nghĩa Dõng, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (QT5a-QN).

Trong tháng 1, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 5,48m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN); mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,49m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

Theo dự báo, diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ so với tháng, với 17/22 công trình có mực nước hạ, có 3/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và có 2/22 công trình có mực nước dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 năm 2018 so với tháng 12 năm 2017 có xu thế hạ, với 9/10 công trình có mực nước hạ và 1/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,56m tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (QT7b-QN).

Trong tháng 1, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 5,48m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,49m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

Diễn biến mực nước tháng 2 có xu thế hạ so với tháng 1, với 9/10 công trình có mực nước hạ và có 1/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể.

Thiên Bình 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Diễn biến mực nước dưới đất có xu hướng hạ