vùng nhiễm mặn

Giải pháp hiệu quả cho vùng nhiễm mặn Bạc Liêu từ mô hình tôm – lúa
Do độ nhiễm mặn ngày càng cao nên không thể trồng được 2-3 vụ lúa như trước đây, nông dân vùng nhiễm mặn ở Bạc Liêu phải chuyển đổi sang nuôi hai vụ tôm và trồng một vụ lúa.