VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

Phần lớn điểm xem san hô tại Vườn Quốc gia Côn Đảo tạm dừng hoạt động trong 2 tháng
Nhằm tạo điều kiện cho hệ sinh thái rạn san hô tại Côn Đảo có thời gian phục hồi tự nhiên trở lại, sau khi bị tẩy trắng do ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo quyết định tạm dừng hoạt động bơi lội, lặn xem san hô tại một số địa điểm thuộc hợp phần bảo tồn biển Vườn Quốc gia Côn Đảo kể từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/9/2024.