Vườn quốc gia Cúc Phương cứu hộ con giải nặng 22kg

Moitruong.net.vn

– Vườn quốc gia Cúc Phương khẳng định, con giải nêu trên là cá thể cùng loài lớn nhất từ trước tới nay mà Vườn được tiếp nhận, cứu hộ.

Các bên bàn giao con giải để cứu hộ

Ngày 6/4, Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cứu hộ thành công con giải (Pelochelys cantori), nặng khoảng 22kg.

Hiện cá thể giải này đang được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Giải thuộc Bộ rùa (Testudines), là loài nguy cấp quý hiếm, thuộc Nhóm IB, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP; có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

Việt Nam hiện còn rất ít những cá thể giải có kích thước lớn như thế này.

Theo NNVN