Vườn Quốc gia U Minh Thượng

Phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Moitruong.net.vn – Hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia U Minh Thượng đã có nhiều đổi mới, mang diện mạo mới và từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp với nhiều sản phẩm đa dạng.