xả nước thải vượt quy chuẩn

Thanh Hóa: Vi phạm trong lĩnh vực môi trường, Công ty Giầy Athena bị xử phạt 300 triệu đồng
Với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, không có giấy phép môi trường theo quy định, Công ty TNHH Giày Athena Việt Nam – Chi nhánh Nga Sơn đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt với số tiền 300 triệu đồng.