Thanh Hóa: Vi phạm trong lĩnh vực môi trường, Công ty Giầy Athena bị xử phạt 300 triệu đồng

Nguyễn Trường|17/05/2023 16:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, không có giấy phép môi trường theo quy định, Công ty TNHH Giày Athena Việt Nam – Chi nhánh Nga Sơn đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt với số tiền 300 triệu đồng.

Theo đó, tại Quyết định số 1049/QĐ-XPHC của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam – Chi nhánh Nga Sơn có địa chỉ tại Nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn, Khu làng nghề, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Công ty đã thực hiện xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%). Quy định tại Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

vi-pham-moi-truong-1.jpg
Công ty TNHH Giày Athena Việt Nam – Chi nhánh Nga Sơn, Thanh Hóa

Không có giấy phép môi trường theo quy định, căn cứ theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 14; Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, áp dụng mức phạt tiền 300 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vì không đủ căn cứ xác định tình trạng ô nhiễm môi trường (theo quy định tại khoản 4, Điều 4 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường). Không có giấy phép môi trường theo quy định. Quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 14; khoản 2, Điều 6 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Các tình tiết giảm nhẹ: Tổ chức vi phạm hành chính đã thực hiện biện pháp ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm (Trước khi đi vào hoạt động, Công ty đã đầu tư Trạm xử lý nước thải hoàn toàn mới với công suất 250 m3/ngày và trạm xử lý nước thải công nghiệp 5 m3/ngày, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường, có Hợp đồng, Biên bản xin nghiệm thu hoàn thành Trạm xử lý nước thải gửi kèm theo); Tổ chức vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi.

vi-pham-moi-truong-2.jpg
Công ty Giày Athena Việt Nam – Chi nhánh Nga Sơn đã thực hiện xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%)

Ngoài bị xử phạt hành chính với số tiền 300 triệu đồng, Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn còn chịu hình thức phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 3 tháng, tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Giao cho ông Chuang Chia Wei, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn chấp hành. Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Số tiền xử phạt theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam - Chi nhánh Nga Sơn phải nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt và thi hành nghiêm chỉnh biện pháp khắc phục hậu quả ghi tại Điều 1 Quyết định này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Vi phạm trong lĩnh vực môi trường, Công ty Giầy Athena bị xử phạt 300 triệu đồng