xăng dầu

Giá xăng tăng, RON 95 vượt 25.000 đồng/lít
Giá bán lẻ xăng RON 95-III tăng 416 đồng/lít, lên mức 25.237 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 378 đồng/lít, lên mức 24.226 đồng/lít.