xăng dầu

[VIDEO] Việt Nam nhập gần 9 tỷ USD xăng dầu năm 2022
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính chung lượng nhập khẩu xăng dầu trong năm 2022 là 8,87 triệu tấn, tương đương trị giá đạt 8,97 tỷ USD, tăng mạnh 27,7% về lượng và tăng 118,5% (tương ứng tăng 4,86 tỷ USD) so với năm 2021.