Xây dựng hệ thống đê biển chống biến đổi khí hậu

(Moitruong.net.vn) – Dự án xây dựng tuyến đê biển thôn Thạch Đức, xã Phổ Thạch, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nằm trong  Chương trình mục tiêu biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

đê biển

Xây dựng hệ thống đê biển chống biến đổi khí hậu

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh khẩn trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ; hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với dự án khởi công mới theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trước ngày 15/6/2017.

Ngoài ra, trên cơ sở hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức thẩm định, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo đúng quy định trước ngày 19/6/2017.

Minh Minh (T/h)