xử lý môi trường

Thêm 73 triệu USD được Mỹ tài trợ xử lý môi trường tại sân bay Biên Hòa
Với hợp đồng mới trị giá 73 triệu USD, Công ty xử lý môi trường của Hoa Kỳ sẽ thiết kế, xây dựng và vận hành một khu xử lý để làm sạch đất và trầm tích ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hoà.