xử lý môi trường

Phát triển điện mặt trời: Nỗi lo xử lý môi trường
Với hàng ngàn MW điện mặt trời đã vận hành và hơn 10.000MW đang đề nghị bổ sung quy hoạch, cả nước đã có hàng chục triệu tấm quang điện (pin mặt trời) đang hoạt động. Vậy khi những tấm pin này hết hạn sẽ được xử lý như thế nào?