xử trí ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm gia tăng, Thủ tướng có chỉ đạo nóng
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 3/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.