xuất nhập khẩu

[VIDEO] Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022 vượt 730 tỷ USD
Năm nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến cán mốc 732 tỷ USD, tăng 10% so với 2021, theo Bộ Công Thương.