Yên Bái: Đầu tư xây dựng công trình nước sạch cho người dân vùng cao

Moitruong.net.vn

– Để giúp cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nước sạch sinh hoạt, tỉnh Yên Bái hiện tỉnh đang chú trọng đầu tư xây dựng các công trình cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho khu vực nông thôn.

 

Bằng các nguồn lực tài trợ như chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình 134, 135, nông thôn mới hay các tổ chức quốc tế tài trợ như: UNICEF, ADB, NGO.

Việc triển khai xây dựng các công trình nước sạch sẽ đảm bảo đến hết năm, tỷ lệ hộ dân ở vùng nông thôn được sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt 90% theo mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra.

Từ đó, góp phần cải thiện hành vi cá nhân, giảm thiểu bệnh tật cũng như giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, qua đó đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng dân cư và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phấn đấu, đến hết năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ có trên 600.000 người, tương đương với 90% dân số ở khu vực này được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái cho người dân nông thôn vay 28 tỷ đồng đầu tư cho các công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh (gồm giếng đào, giếng khoan, nước tự chảy), đảm bảo cung cấp nước cho 5.000 nhân khẩu.

Cùng với đó, năm nay, Yên Bái sẽ sửa chữa, nâng p các công trình cung cấp nước ở huyện Văn Chấn và huyện vùng cao Trạm Tấu với số tiền là trên 10 tỷ đồng từ các nguồn vốn của chương trình 134, 135, đảm bảo cung cấp nước cho trên 2.500 người.

Ngọc Phương (T/h)