61 hồ chứa tại Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ đang trong tình trạng xung yếu

(Moitruong.net.vn) – Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hiện nay, có 61 hồ chứa tại Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ đang trong tình trạng xung yếu.

ho dau tieng

Hồ Dầu Tiếng xả lũ

Cụ thể, tại khu vực Nam Trung Bộ có 501 hồ (132 hồ chứa lớn, 369 hồ chứa nhỏ). Hầu hết các hồ đạt 60-85% dung tích thiết kế; Hầu hết các hồ mực nước còn thấp dưới MNDBT.

Hiện nay, có 73 hồ có cửa xả van; Hồ Sông Quao đang vận hành xả lũ. Các hồ chứa xung yếu: Có 57 hồ chứa xung yếu (16 hồ lớn, 41 hồ nhỏ). Các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Quảng Ngãi 11 hồ, Bình Định 17 hồ,….;Các hồ đặc biệt cần quan tâm, khi có mưa lớn gồm: Hồ Buôn La Bách, Hóc Răm (Phú Yên); Đập Làng, Ông Thơ (Quảng Ngãi); Kim Sơn, Thạch Bàn (Bình Định); Sông Biêu (Ninh Thuận); Trà Tân, Sông Quao (Bình Thuận).

Tại khu vực Đông Nam Bộ, có 113 hồ (28 hồ chứa lớn, 85 hồ chứa nhỏ). Hầu hết các hồ đạt 70-85% dung tích thiết kế. Hầu hết các hồ mực nước còn thấp dưới MNDBT.

Hồ Dầu Tiếng xả 150 m3/s, Sông Ray xả 15m3/s đang vận hành xả lũ; có 4 hồ chứa xung yếu (Bình Phước 2 hồ, Đồng Nai 2 hồ).

Theo yêu cầu của các Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, hồ chứa thủy điện thuộc EVN trong khu vực đã thực hiện hạ thấp mực nước hồ để tạo thêm dung tích đón lũ, gồm các thủy điện: Trung Sơn (Thanh Hóa) xả 740 m3/s, Hố Hô (Hà Tĩnh) xả 6 m3/s, A Vương (Quảng Nam) xả 297,5 m3/s.

Thiên Bình