Nam Trung Bộ

Hai vùng có khả năng gây ra sóng thần nguy hiểm tới Việt Nam
Có 9 vùng nguồn khác nhau ở khu vực Biển Đông có khả năng gây ra sóng thần trong đó có hai vùng được xác định nguy hiểm nhất đối tới Việt Nam gồm: vùng nguồn xa bờ nằm ở phía tây Philippines và vùng nguồn gần bờ - nằm ở ngay trên đới đứt gãy kinh tuyến 109 độ trên vùng thềm lục địa miền Trung và Nam Trung Bộ của Việt Nam.