ấn độ

Ấn Độ sẽ phải chi khoảng 900 tỷ USD để thực hiện các bước chuyển đổi sang năng lượng sạch
Nhóm các chuyên gia nghiên cứu có trụ sở tại New Delhi ngày 23/03 vừa dự báo mức chi phí khoảng 900 tỷ USD trong 30 năm tới để Ấn Độ thực hiện các bước chuyển đổi sang năng lượng sạch.