ấn độ

Ấn Độ: Nhiệt độ mùa mưa gia tăng trong 2 thập kỷ qua
Ngày 3/8, Chính phủ Ấn Độ cho biết nhiệt độ mùa mưa đã gia tăng trong thế kỷ này và các đợt nắng nóng có thể xảy ra thường xuyên hơn ở nước này trong tương lai.