Bắc Kạn dẫn đầu cả nước về tỷ lệ che phủ rừng

Moitruong.net.vn

– Theo kết quả công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp nông thôn ngày 13/4, Bắc Kạn là địa phương có độ che phủ rừng cao nhất cả nước, với 73,4%.

Độ che phủ rừng của Bắc Kạn là 73,40%

Cụ thể, diện tích đất có rừng của toàn quốc bao gồm cả rừng trồng chưa khép tán là 14.677.215 ha. Trong đó, rừng tự nhiên là 10.279.185 ha; rừng trồng 4.398.030 ha. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là 13.919.557 ha, tỷ lệ che phủ là 42,01%.

Tỉnh Bắc Kạn nằm trong vùng Đông Bắc có diện tích đất có rừng là 372.665 ha, trong đó, rừng tự nhiên là 273.329 ha, rừng trồng là 99.336 ha, độ che phủ rừng là 73,4%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao UBND các cấp (huyện, xã) thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp; sử dụng số liệu hiện trạng rừng để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ rừng nghiêm túc thực hiện công tác theo dõi, cập nhật và báo cáo diễn biến rừng hằng năm theo quy định. Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2020, tổ chức rà soát, kiểm tra làm rõ nguyên nhân và thực hiện các giải pháp phục hồi diện tích rừng bị giảm; xem xét trách nhiệm (nếu có) các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Hồng Hạnh