Bắc Ninh: Cho phép các doanh nghiệp được đón người lao động từ tỉnh, thành khác đến làm việc

Moitruong.net.vn

– UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép các doanh nghiệp được đón người lao động từ tỉnh, thành khác đến làm việc (kể cả lao động đến từ tỉnh Bắc Giang) với điều kiện an toàn về phòng chống dịch.

Theo đó, để giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, hàng tuần các doanh nghiệp phải xét nghiệm cho tất cả công nhân đi làm tối thiểu 20% tổng sổ lao động đi làm tại nhà máy (khuyến khích xét nghiệm 100%).

Bắc Ninh cho phép doanh nghiệp đón người lao động tỉnh khác đến làm việc

Trong đó, đối với nhà máy và người lao động đều nằm trong khu vực thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 19/CT-TTg và các khu vực an toàn khác không áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, cho phép có thể chỉ sử dụng test nhanh; đối với những trường hợp khác thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR để đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

Cho phép tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trở lại, trừ những doanh nghiệp có ca F0; không đáp ứng được yêu cầu mà Tổ kiểm tra theo Quyết định số 634/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra hoặc chưa được Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra. Nếu những doanh nghiệp này muốn hoạt động trở lại thì lập kế hoạch gửi cấp thẩm quyền xem xét theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho phép các doanh nghiệp được đón người lao động từ tỉnh/thành khác đến tỉnh làm việc (kể cả lao động đến từ tỉnh Bắc Giang) với điều kiện người lao động không phải là đối tượng cách ly y tế, không đến từ khu vực áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg và tuân thủ việc xét nghiệm như sau: Người lao động tập trung tại 1 địa điểm tại địa phương mình để xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR có kết quả âm tính (không được quay trở về nhà); sau khi có kết quả âm tính thì doanh nghiệp mới được chở người lao động di chuyến đến tỉnh để đưa vào khu lưu trú tập trung (trường học, khách sạn, nhà nghỉ; nếu vào trong nhà máy thì phải có khu vực ăn, ở riêng biêt để cách ly tuyệt đối không tiếp xúc với người đang ở, làm tại nhà máy); sau 03 ngày xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR âm tính thì mới cho đi làm (bố trí chỗ làm, ăn và chỗ ngủ riêng biệt trong thời gian tối thiểu 02 tuần).

Doanh nghiệp gửi kết quả xét nghiệm lần 1 về Sở Y tế/CDC Bắc Ninh; sau khi được cơ quan y tế của tỉnh Bắc Ninh xác nhận đơn vị thực hiện xét nghiệm đủ tính pháp lý, doanh nghiệp lập danh sách người lao động gửi cho Ban quản lý các KCN Bắc Ninh (trong KCND, UBND các huyện, thị xã, thành phố (ngoài KCN) nơi đưa công nhân đến. Các đơn vị, địa phương có trách nhiệm hỗ trợ, tiếp nhận số công nhân này đến lưu trú và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.

Đối với những doanh nghiệp có nhu cầu cho người lao động đến nhà máy trong hệ thống/đối tác tại tỉnh/thành khác làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho công nhân di chuyển đến nơi làm việc mới, tuy nhiên doanh nghiệp phải có sự đồng ý của cấp chính quyền nơi tiếp nhận người lao động từ tỉnh…

Hà An