UBND tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh tổ chức Đại hội Hội nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028
Sáng 22/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh.