Bắc Ninh: Triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm tổng hợp, phân tích và báo cáo Covid-19

Moitruong.net.vn

– Tại văn bản số 1762/UBND-VX, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm tổng hợp, phân tích và báo cáo Covid-19, phục vụ đắc lực công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế), Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp nhận phần mềm tổng hợp, phân tích và báo cáo Covid-19 để quản lý, khai thác sử dụng đảm bảo hiệu quả.

Phần mềm tổng hợp, phân tích và báo cáo Covid-19

Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn ngay cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phối hợp, cập nhật dữ liệu, thông tin thường xuyên, liên tục trên hệ thống để phục vụ công tác tổng hợp, phân tích và báo cáo tình hình dịch Covid-19. Thường xuyên đôn đốc việc cung cấp và nhập dữ liệu trên phần mềm hàng ngày, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm cung cấp, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin; duy trì hệ thống phần mềm hoạt động ổn định, thông suốt. Đồng thời, hoàn thiện các tính năng, kết nối chia sẻ dữ liệu của phần mềm và từ các hệ thống, phần mềm liên quan như: Phần mềm thực hiện thống kê các chỉ tiêu, báo cáo; phần mềm bản đồ an toàn phòng, chống Covid-19…

Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Công thương, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp cung cấp thông tin và nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm về công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm dữ liệu cung cấp đúng, đủ các trường thông tin theo yêu cầu.

Công an tỉnh cung cấp thông tin và nhập dữ liệu liên quan đến tình hình nhập cảnh, di chuyển nội địa và tạm trú trên địa bàn tỉnh, bảo đảm quản lý tốt đối tượng tạm trú là người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp thông tin và nhập dữ liệu liên quan đến Bảo hiểm y tế đối với người dân trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho công tác tổng hợp, phân tích và báo cáo tình hình Covid-19.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo ngay việc triển khai phần mềm tổng hợp, phân tích và báo cáo Covid-19 đến các cơ quan, đơn vị, các cơ sở y tế và cung cấp, cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh thuộc phạm vị, địa bàn quản lý.

Thuỳ Linh