Bảo đảm an toàn và vệ sinh trong thu gom rác tại Hà Nội

Moitruong.net.vn

– Tăng cường các giải pháp phòng chống  lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong cán bộ, công nhân, giữ gìn an toàn lực lượng, bảo đảm duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng, nhà thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn bảo đảm thu gom, vận chuyển rác thải về các khu xử lý rác thải tập trung của thành phố, không để tồn đọng rác thải trên địa bàn; bố trí đầy đủ thùng thu chứa rác có nắp đậy tại các khu vực công cộng.

Bảo đảm thu gom, xử lý rác thải trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19.

Việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng. Đối với chất thải rắn phát sinh tại khu vực cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Nhằm giữ gìn an toàn lực lượng, bảo đảm duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay, Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị tăng cường các giải pháp phòng hộ, chống lây nhiễm bệnh do vi rút SARS-CoV-2 gây ra trong cán bộ, công nhân…

Các đơn vị tăng cường quản lý, vận hành tại các khu xử lý rác thải tập trung; phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các quận, huyện, thị xã trong công tác tiếp nhận rác thải sinh hoạt; thường xuyên báo cáo kịp thời tình hình tiếp nhận rác thải, xử lý nước rác và các vấn đề có liên quan gửi Sở Xây dựng để tổng hợp và chỉ đạo kịp thời.

Minh Châu