bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cần ngăn chặn tình trạng chậm đóng bảo hiểm
Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan, bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của việc khởi kiện, khởi tố đối với các hành vi chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trong lần sửa đổi này rất cần thiết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.