[Góc nhìn tuần qua] Mất nhiều quyền lợi khi rút BHXH một lần

Ban biên tập Moitruong.net.vn|21/10/2023 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chính phủ đã hoàn thiện tờ trình về 2 phương án quy định việc rút bảo hiểm xã hội một lần gửi Quốc hội trước kỳ họp thứ 6. Theo cơ quan soạn thảo, mỗi phương án đều có điểm mạnh và chưa mạnh đối với mục tiêu khuyến khích người lao động ở lại với bảo hiểm xã hội đồng thời hài hòa trong giải quyết quyền lợi trước mắt của người lao động với chính sách an sinh xã hội lâu dài.

VIDEO: [Góc nhìn tuần qua] Mất nhiều quyền lợi khi rút BHXH một lần

Chính phủ mới đây đã gửi tới các cơ quan Quốc hội tờ trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Trong đó có 2 phương án quy định về việc rút bảo hiểm xã hội một lần được Chính phủ hoàn thiện chú trọng các quyền lợi bổ sung với người lựa chọn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm.

Phương án 1 quy định việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với hai nhóm khác nhau.

Nhóm thứ nhất là người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội trước khi Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực.

Nhóm thứ hai là người tham gia sau 1/7/2025 sẽ không được nhận BHXH một lần.

Phương án 2: Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia tự nguyện và có thời gian đóng chưa đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Thời gian đóng còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ.

Chính phủ cho rằng với phương án này ưu điểm là đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW, hài hòa quyền lợi trước mắt của người lao động và chính sách an sinh xã hội lâu dài.

Mặc dù số người hưởng một lần có thể không giảm nhiều so với hiện hành, nhưng khi người lao động hưởng cũng không hoàn toàn ra khỏi hệ thống do vẫn bảo lưu một phần thời gian đóng còn lại.

Người lao động khi tiếp tục tham gia sẽ được cộng nối thời gian đóng để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với quyền lợi hưởng cao hơn, có nhiều cơ hội hơn để đủ điều kiện hưởng lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu ...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[Góc nhìn tuần qua] Mất nhiều quyền lợi khi rút BHXH một lần