Bảo Tồn

Khai mạc Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh và năm du lịch huyện Ba Vì
UBND huyện Ba Vì tổ chức khai mạc Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh và năm du lịch Ba Vì với mong muốn, những giá trị văn hóa của lễ hội, những phong tục tập quán của Ba Vì được bảo tồn và lan tỏa mạnh mẽ.