bảo vệ cây xanh

Đà Nẵng: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng mảng xanh đô thị
Xã hội hóa trồng cây xanh là giải pháp được các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵngtriển khai và đã mang lại hiệu quả cao. Qua đây nâng cao nhận thức của người dân trong việc trồng, bảo vệ cây xanh, cải thiện môi trường sống của cộng đồng, tăng cường mảng xanh đô thị.