bảo vệ môi trường sống

Thừa Thiên - Huế: Hội Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống "xanh"
Thông qua nhiều hành động và việc làm thiết thức trong thời gian qua của Hội LHPN thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường tại địa phương.