bệnh viêm đường hô hấp cấp

Cần Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới của Bộ Y tế
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ hướng dẫn về Thông điệp "2K (Khử khuẩn, khẩu trang) + Vaccine + Thuốc + Điểu trị + Công nghệ + Ý thức người dân" và các biện pháp khác để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.