biển Hòn Mun

Nỗ lực bảo tồn các hệ sinh thái san hô vịnh Nha Trang
Môi trường Vịnh Nha Trang nói chung, san hô ở khu vực Hòn Mun (Khánh Hòa) nói riêng thời gian qua có biểu hiện suy thoái. Việc giữ gìn và phục hồi là nhiệm vụ cấp thiết.