biện pháp phòng dịch

[Infographic] Nhiều nước nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19
Moitruong.net.vn – Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tích cực, nhiều quốc gia trên thế giới đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch nhằm thích ứng với cuộc sống bình thường mới.