Bình Định: Phấn đấu trồng 11 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2025

Moitruong.net.vn

– Ngày 6/3, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đánh trống phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, hội, đoàn thể trong tỉnh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức, hội, đoàn thể, cộng đồng dân cư và người dân đối với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh. Qua đó thấy rõ vai trò của việc trồng cây đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; tham gia tích cực trồng cây xanh, trồng rừng, phát huy truyền thống trồng cây theo lời dạy của Bác, là hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Phi Long kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, dự án thực hiện Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở rà soát quy hoạch, xác định quỹ đất để phát triển cây xanh, tập trung vào diện tích trồng cây xanh phân tán và diện tích trồng cây xanh tập trung. Toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 11 triệu cây xanh, trong đó: trồng mới 5,8 triệu cây xanh phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn; trồng mới 5,2 triệu cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

“Tết trồng cây” đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mang lại lợi ích to lớn về nhiều mặt. Tỉnh Bình Định luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau. Bên cạnh đó, yêu cầu phát triển kinh tế bền vững phải đi đôi với bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia, mỗi địa phương. Từ đó, việc trồng cây, trồng rừng ngày càng có ý nghĩa chiến lược to lớn và hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, của tỉnh.

Minh Phương (T/h)