Bình Thuận: Trên đảo Phú Quý tổng lượng nước còn thiếu khoảng 800 – 1.000 m3 /ngày

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gửi Tổng cục Thủy lợi về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai; tình hình triển khai thực hiện cấp nước ngọt trên đảo có đông dân cư. Theo đó, tại Bình Thuận, đảo Phú Quý có độ dốc từ tâm đảo đổ ra biển, không có hệ thống sông suối, lưu vực hứng nước mưa và công trình thủy lợi nên lượng mưa phần lớn đổ ra biển. Vì vậy, nguồn nước khai thác phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất hầu hết sử dụng nước dưới đất. Hiện tại, tổng lượng nước khai thác sử dụng cho các ngành khoảng 3.590 m3 /ngày.

Trên đảo Phú Quý tổng lượng nước còn thiếu khoảng 800 – 1.000 m3 /ngày – ảnh minh họa

Trong đó: Cấp nước cho sinh hoạt khoảng 3.020 m3 /ngày, chiếm 84%; cấp nước cho sản xuất công nghiệp khoảng 350 m3 /ngày, chiếm 10%; cấp nước cho tưới khoảng 150 m3 /ngày, chiếm 4%; cấp nước cho dịch vụ và mục đích khác khoảng 70 m3/ngày, chiếm 2%. Đối với nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, toàn đảo có khoảng l.000 ha đất trồng cây hàng năm, sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời.

Trong những năm gần đây, huyện đảo Phú Quý phát triển mạnh về an ninh quốc phòng, du lịch và thủy hải sản nên nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao. Nguồn nước dưới đất hiện nay không đủ để cung cấp cho các nhà máy nước, tổng lượng nước còn thiếu khoảng 800-1.000 m3 /ngày, nhất là vào mùa khô.

Trong tình hình thiếu nguồn nước cung cấp cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng của huyện đảo Phú Quý, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng 2 hồ chứa nước ngọt phía Bắc đảo Phú Quý với dung tích khoảng 50.000 m3 , kinh phí xây dựng 37.971 triệu đồng. Đây là 2 hồ chứa nước ngọt nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2009. UBND tỉnh đã có Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2010 phê duyệt “Quy hoạch tài nguyên nước đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận”.

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương hỗ trợ theo chương trình nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư là 34.000 triệu đồng và vốn ngân sách tỉnh là 3.971 triệu đồng. Kế hoạch vốn bố trí từ năm 2016 đến nay là 27,607 triệu đồng, dự kiến kế hoạch vốn năm 2018 là 19,340 triệu đồng.

Hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Phú Quý do Sở Xây dựng Bình Thuận làm Chủ đầu tư, được đầu tư xây dựng từ năm 2004 và đưa vào khai thác sử dụng năm 2008. Trước đây, do điều kiện khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên tuyến ống cấp nước chỉ được lắp đặt một bên đường của các tuyến đường chính, các tuyến đường nhánh trong khu dân cư chưa được đầu tư đường ống cấp nước. Tính đến cuối năm 2017, số hộ dân trên đảo được cấp nước ngọt là 3.380 hộ.

Hiện nay Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đang hoàn thiện hồ sơ “Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp Hệ thống cấp nước huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận”. Sau khi công trình hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho nhân dân trong khu vực dự án, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống theo Quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT, góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe, nâng cao mức sống, giảm tình trạng dịch bệnh liên quan đến sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh.

Do đó, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, khảo sát, đánh giá và xem xét lập lại Dự án Quy hoạch thủy lợi huyện đảo Phú Quý đã triển khai năm 2009 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt để địa phương làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng và quản lý khai thác các dự án thủy lợi trên địa bàn huyện Phú Quý. Đồng thời, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kinh phí để đầu tư dự án “Cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân các xã Ngũ Phụng, Tam Thanh, Long Hải, huyện Phú Quý”, với công suất đến năm 2025 là 3.000 m3 /ngày và đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch phục vụ cho các mục đích kinh tế – xã hội khác.

Theo BTO