Bộ GD&ĐT: Chính thức thông qua Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

An An (TH)|29/07/2017 02:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức thông qua Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể. Ảnh minh họa

(Moitruong.net.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vào ngày 27/7/2017.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức thông qua Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể. Ảnh minh họa

Đây là căn cứ để xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình tổng thể sẽ được tiếp tục xem xét để ban hành chính thức cùng với các chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo kế hoạch công bố vào tháng 9 tới.

Chương trình GDPT tổng thể chính thức không có nhiều thay đổi so với bản dự thảo mới đây nhất (21/7), song có nhiều thay đổi so với dự thảo được công bố hồi tháng 4/2017 để lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

Theo đó, Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh 5 phẩm chất chủ yếu gồm: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.

Chương trình cũng hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, công nghệ, tin học, thể mỹ, thể chất.

Giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9 với hai cấp tiểu học và trung học cơ sở) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cũng quy định cụ thể các môn học của từng bậc học và phương thức, thời lượng giảng dạy.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình tổng thể, Ban Phát triển Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã nghiêm túc tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ban soạn thảo đã trình Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày 27/7/2017.

An An (TH)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ GD&ĐT: Chính thức thông qua Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể