Bộ GD-ĐT giảm 1/3 đầu điểm kiểm tra học kỳ II cho cấp THCS, THPT vì nghỉ dịch kéo dài

Moitruong.net.vn

– Ngày 22/4, Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kỳ II, năm học 2019-2020. Theo đó, sẽ giảm 1/3 đầu điểm kiểm tra đối với cấp THCS và THPT.

Theo hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/4, với kiểm tra thường xuyên, những môn học một tiết mỗi tuần, học sinh có ít nhất một bài kiểm tra; môn 1-2 tiết mỗi tuần có ít nhất 2 bài; môn từ 3 tiết trở lên mỗi tuần có ít nhất 3 bài kiểm tra.

Với kiểm tra định kỳ, học sinh có ít nhất một bài với môn học có 1-2 tiết mỗi tuần và ít nhất 2 bài với môn học có trên 2 tiết mỗi tuần.

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới, thực hiện việc đánh giá định kỳ theo công văn 4669 và công văn 1392.

Ảnh minh hoạ.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh hoạt động đánh giá thường xuyên bằng các hình thức: Vấn đáp, phỏng vấn; kiểm tra ngắn, nhanh dạng việc hoặc trên máy tính; báo cáo thuyết trình, kết quả, sản phẩm học tập…

Đối với hoạt động giáo dục nghề phổ thông ở lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác, Bộ GD&ĐT yêu cầu chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời gian dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với thực tế.

Trước đó, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng có quy định các trường tổ chức dạy học qua Internet và truyền hình có thể tổ chức kiểm tra thường xuyên cho học sinh bằng các hình thức linh hoạt. Riêng bài kiểm tra định kỳ phải thực hiện khi học sinh trở lại trường học, sau đợt nghỉ phòng dịch COVD-19.

Trúc Anh

Chia sẻ