Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 trong tình hình mới

Moitruong.net.vn

– Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 4042/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch Covid-19, thay thế cho Quyết định ban hành ngày 22/4/2020.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2245/QĐ-BYT ngày 22/4/2020 của Bộ Y tế về Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch Covid-19.

Kế hoạch xét nghiệm Covid-19 nhằm mục tiêu chung phát hiện kịp thời các trường hợp mắc Covid-19 để thực hiện giám sát, cách ly, điều trị, đánh giá cho ra viện và nghiên cứu.

Theo đó, kế hoạch phân loại đối tượng xét nghiệm theo ưu tiên. Nhóm 1: Xét nghiệm cho các đối tượng này trong trong mọi trường hợp. Nhóm 2: Xét nghiệm cho các đối tượng này khi có nhiều nguồn lực hơn và đã báo đảm đầy đủ cho các trường hợp thuộc nhóm 1. Nhóm 3: Xét nghiệm khi có đủ nguồn lực và đã bảo đảm cho các đối tượng thuộc nhóm 1 và 2.

Ảnh minh họa.

Việc lựa chọn đối tượng cần được xét nghiệm, phương pháp, kỹ thuật và sinh phẩm xét nghiệm là căn cứ vào các yếu tố dịch tễ và lâm sàng, cần xem xét đánh giá tính khả thi trước khi thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng có mức độ ưu tiên thấp hơn.

Hướng dẫn cũng chia các nội dung hoạt động thực hiện xét nghiệm bao gồm: Giai đoạn có ca bệnh xâm nhập, ca bệnh thứ phát trong cộng đồng và các ổ dịch khu trú, chưa lây lan rộng trong cộng đông; Giai đoạn bệnh lây lan trong cộng đồng; Giai đoạn chỉ phát hiện ca mắc từ nước ngoài về, không có ca mắc trong cộng đồng.

Tính đến ngày 13/9, Việt Nam có 137 phòng xét nghiệm đủ năng lực xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật rRT-PCR. Cả nước thực hiện được 1.076.811 mẫu rRT-PCR, trong đó xác định 1.063 ca dương tính. Tỷ lệ phát hiện dương tính với virus khoảng 0,1% cho thấy việc sử dụng nguồn lực hợp lý hơn bằng cách lấy mẫu xét nghiệm có trọng điểm là rất quan trọng trong bối cảnh đang thiếu sinh phẩm trên toàn cầu.

Số mẫu xét nghiệm ở giai đoạn thứ 4 tăng liên tục, cao nhất từ 10/8 đến 16/8 với trung bình gần 25 nghìn mẫu/ngày.

Đức Nam