Bộ Y tế cho phép xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị Covid-19

Moitruong.net.vn

– Bộ Y tế vừa cho phép xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị Covid-19 sau thời gian tạm dừng để dự trữ phòng chống dịch trong nước.

Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế vừa ký ban hành công văn hỏa tốc số 5595/QLD-KD về việc xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị Covid-19.

Cụ thể, Cục quản lý Dược thông báo theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tuớng Chính phủ đối với một số kiến nghị của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo có nội dung: “Đồng ý xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị Covid-19 đã tạm dừng xuất khấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 153/TB-VPCP ngày 10 thảng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc đáp ứng đủ cho nhu cầu phòng chống dịch”.

Ảnh minh họa

Danh mục thuốc điều trị Covid-19 được cho phép xuất khẩu trong thông báo này bao gồm 37 loại thuốc, như Immunoglobulin 5%, Vancomycin 500 mg, Meropenem 500 mg, Ceftriaxon lg, Levotloxacin 250mg/50 ml, Ceftazidime lg…

Cục Quản lý Dược thông báo hiện nay, tình hình dịch bệnh trong nước đã có chuyển biến mới, các đơn vị tiếp tục thực hiện xuất khẩu thuốc phòng, chống Covid-19.

Trước đó, ngày 16/4, Cục Quản lý dược đã có văn bản thông báo tạm ngưng cho xuất khẩu 37 mặt hàng này để đảm bảo nguồn cung, dự trữ xuất khẩu trong nước.

Danh mục này được Bộ Y tế xây dựng từ tháng 3/2020 về các thuốc cần thiết sử dụng cho 1 khu cách ly, điều trị COVID-19.

Mai An