bùn thải

Thanh Hoá từ chối nhận chìm 6,9 triệu m3 bùn của Lọc hóa dầu Nghi Sơn xuống biển
Moitruong.net.vn – Lo ngại ảnh hưởng môi trường vùng biển Nghi Sơn, Thanh Hoá từ chối nhận chìm 6,9 triệu m3 bùn nạo thải.