ca mắc covid-19

Ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương cần chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.