Các hồ thủy lợi, thủy điện lưu vực Vu Gia – Thu Bồn tập trung tích nước

Moitruong.net.vn

– Hiện nay đang trong cao điểm mùa mưa, toàn bộ 17 hồ chứa trong lưu vực Vu Gia – Thu Bồn tích nước được 332,6 triệu m3, đạt 78,5% so với thiết kế.

Hiện tại, có 8 hồ đang xả tràn gồm Nước Rôn, Đá Vách, Khe Tân, Thạch Bàn, Phú Lộc, Hòa Trung… có 4 hồ có dung tích hữu ích dưới 50% so với dung tích hữu ích thiết kế, trong đó hồ Cao Ngạn có dung tích trữ rất thấp (chỉ đạt 31%), riêng hồ Phú Ninh có dung tích lớn nhất, hiện tích nước được trên 75% so với dung tích thiết kế.

Các hồ thủy lợi, thủy điện lưu vực Vu Gia – Thu Bồn tập trung tích nước

Tuy nhiên 4 hồ chứa thủy điện tham gia tưới cho lưu vực Vu Gia – Thu Bồn dung tích trữ vẫn đang ở mức thấp, riêng hồ A Vương mới tích đạt 14% dung tích thiết kế. Do vậy địa phương và chủ hồ cần chủ động linh hoạt trong việc tích nước trong 2 tháng còn lại, với dự báo giai đoạn còn lại của mùa mưa có lượng mưa cao hơn TBNN, khả năng các hồ thủy lợi vẫn tích đủ nước cung cấp cho vụ sản xuất ĐX 2019 – 2020.

Cần cảnh báo các hồ thủy điện lớn ở thượng nguồn về nguy cơ không tích được đầy hồ do xu thế mưa tập trung lớn ở vùng ven biển nhưng mưa có xu thế nhỏ ở vùng miền núi.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên khuyến cáo, trong thời gian tới các địa phương, cơ quan quản lý vận hành công trình cần cập nhật diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo tiếp theo để có kế hoạch tích trữ nước phục vụ cho các vụ sản xuất tiếp theo và phương án vận hành đảm bảo an toàn công trình.

Hồng Trang (T/h)