campuchia

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022
Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 27/9/2022 - 02/10/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh.