Cập nhật tình hình hồ chứa tại các địa phương sau mưa lũ

(Moitruong.net.vn) – Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hiện nay, hồ thủy điện Hòa Bình đã đóng tất cả các cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở 02 cửa xả mặt.

ho chua

Ảnh minh họa

Cụ thể, hồ chứa trên lưu vực sông Hồng:  Hiện nay, hồ Hòa Bình đã đóng tất các các của xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở 02 cửa xả mặt.

Hồ chứa thủy điện khác: Theo báo cáo ngày 14/10/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương: Trong số 165 hồ cập nhật thông tin, có 47 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung giảm, các hồ vận hành bình thường.

Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo số 48/BC-TCTL-QLCT ngày 13/10/2017 của Tổng cục Thủy lợi, tình hồ chứa thủy lợi như sau:

Các tỉnh Bắc Bộ: tổng số 2.984 hồ (286 hồ chứa lớn, 2.698 hồ chứa nhỏ). Các hồ lớn mực nước cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT; các hồ có tràn tự do tại Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên đang tràn; một số hồ có cửa van đang vận hành xả lũ bao gồm hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) xả 300 m3/s, hồ Đầm Hà Động (Quảng Ninh) xả 30 m3/s.

Các hồ chứa nhỏ mực nước cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT; các hồ có tràn tự do tại Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên đang tràn. Có 138 hồ chứa xung yếu (64 hồ lớn, 74 hồ nhỏ).

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: tổng số 1.920 hồ (132 hồ chứa lớn, 1.788 hồ chứa nhỏ). Các hồ chứa lớn: Có 79/132 hồ đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT, trong đó: Thanh Hóa 24/26 hồ, Nghệ An 30/37 hồ; Hà Tĩnh 25/29 hồ; còn lại MN thấp hơn MNDBT từ 0,5 – 1,5m.  Trong tổng số 32 hồ có cửa van, hiện có 10 hồ đang xả nước.

Các hồ chứa nhỏ: các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị hầu hết các hồ mực nước đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT (1741 hồ); tại Thừa Thiên Huế các hồ đạt trung bình 65-80% dung tích thiết kế.

Các hồ chứa xung yếu: Có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ). Các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ,…

Đến 22h ngày 13/10/2017, các hồ chứa sự cố tại Thanh Hóa (hồ Ông Già, đập Cồ Bương, hồ Đập Cầu) đã được địa phương khắc phục sự cố, hiện tại hồ an toàn; Nghệ An (đập Trại Gà) đã mở rộng tràn để xả lũ đảm bảo an toàn đập; Hòa Bình (đập hồ Cháu Mè, hồ Rộc Cốc) địa phương đã mở rộng tràn để hạ thấp mực nước.

An Nhiên (T/h)