carbon dioxide

Sản xuất thuốc lá gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Moitruong.net.vn – Một năm có 80 triệu tấn carbon dioxide từ sản xuất thuốc lá thải ra môi trường tác động đến quá trình hiệu ứng nhà kính, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.