châu Á.

Ô nhiễm bụi mịn khiến châu Á có số ca tử vong sớm cao nhất trên toàn thế giới
Từ năm 1980 đến năm 2020, châu Á có số ca tử vong sớm cao nhất trên toàn thế giới – 98,1 triệu người, nguyên nhân do ô nhiễm bụi mịn PM2.5.