Chi cục Kiểm lâm Hà Nội

Hà Nội: Nâng cao ý thức bảo vệ rừng đối với học sinh trên địa bàn thị xã Sơn Tây
Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) cho biết, năm nay, công tác tuyên truyền sẽ được truyền tải tới các em học sinh tại 9 trường THCS trên địa bàn 9 xã, phường có rừng.