chì

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 15-19/7/2024
Bổ sung 15 chất vào danh mục chất ma túy; tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 15-19/7/2024.